WELKOM

U/JIJ BENT VAN HARTE WELKOM OP DEZE BLOG

GELOOF IN EEN DOORBRAAK

GELOOF IN EEN DOORBRAAK
Prediking door: Evangelist Sieberen voordewind

- Vandaag heb ik een speciale boodschap voor mensen die een nood hebben en een doorbraak nodig hebben. Een “DOORBRAAK” betekent volgens de website mijnwoordenboek.nl onder andere: “Belangrijke verandering” en: “Plotselinge vooruitgang.” Deze boodschap is dus speciaal voor iedereen die een belangrijke verandering en plotselinge vooruitgang nodig hebben.

- Misschien heb je een doorbraak nodig in je financiën, relatie, huwelijk, gezondheid, werkgelegenheid, enzovoort.

- Wat je nood ook is en hoe groot of klein je nood ook is: Geloof in een doorbraak! Ja, geloof dat de Levende God een doorbraak kan geven in de Naam van Jezus Christus!

- De inspiratie voor deze geloofsopbouwende boodschap haal ik uit de Bijbel, het Geschreven Woord van de Levende God.

- De Bijbel wordt ook wel het “Woord van God” genoemd, omdat de Levende God aan mensen de opdracht heeft gegeven om te schrijven. Als voorbeeld neem ik Jeremia. Hij was vervuld met Gods Geest (Zie: Jeremia 1:4-10). De Here sprak tot hem: "Zo zegt de Here, de God van Israël: Schrijf alle woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek..." (Jeremia 30:2), en: "Neem een boekrol en schrijf daarop al de woorden die Ik tot u over Israël, Juda en alle volken gesproken heb, sedert de tijd van Josia tot op heden." (Jeremia 36:2). Zo, heilige, Geestvervulde dienaren van de Levende God hebben zowel het Oude- als het Nieuwe Testament geschreven o.l.v. de Heilige Geest, de Geest der waarheid! De Bijbel is dus niet zomaar een boek maar hét Boek voor geloof en leven.

- De Bijbel zegt in Psalm 23 in de NBG51: "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets." Hoe makkelijk is het om te zeggen: "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets" als alles in je leven meezit. Je hebt een mooie auto, prachtig huis, voldoende geld om alle rekeningen te betalen, je hebt een baan die je altijd zou willen hebben, wat je wenst kun je kopen, het gaat goed met je relatie, je gezin, je familie en je gezondheid. Je voelt je sterk, enzovoort. Maar... heb je ook de moed om te zeggen: "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets" als je omstandigheden niet gaan zoals je graag zou willen? Kun je geloofstaal spreken terwijl je gezondheid tegenzit, je niet alle belangrijke rekeningen kunt betalen, het niet goed gaat met een dierbare van je of jezelf? Blijf je in alle omstandigheden geloven in de Levende God en dat Hij een doorbraak kan geven in de Naam van Jezus Christus?

- In de Bijbel lezen we over die geweldige gebeurtenis bij de Rode Zee, waar het volk van Israël een doorbraak nodig had.

- The Blessing Bijbel zegt in Exodus hoofdstuk 14:10: "'Toen de Israëlieten het enorme leger dat hen achtervolgde in de gaten kregen, brak grote paniek uit."

Ja, er kwam een moment in het leven van het Israëlische volk waarin hun toestand, menselijker wijze hopeloos was. Ze konden niet meer vooruit. Want voor hen was het water van de Zee. Ze konden niet meer naar links of rechts. En...ze konden ook niet meer terug, achteruit. Want daar kwam de vijand, de Egyptenaren om hen aan te vallen.

En misschien zit jij op dit moment ook in een situatie die volgens het denken"van vele mensen "hopeloos" is. Je staat als het ware met de rug tegen de muur en je kunt geen kant meer op. Je weet niet meer hoe je uit je moeilijkheden kunt komen. Je weet niet meer hoe je uit je geldproblemen kunt komen, of uit je relatieproblemen, of uit je gezondheidsproblemen of uit je problemen op school of werk. Je hebt het gevoeld dat je niet meer vooruit kunt, linksaf, rechtsaf, of achteruit. Je staat als het ware met de rug tegen de muur.

- Wat je nood ook is en hoe groot of klein je nood ook is; Wat gaat je nu doen? O, vele mensen die een nood hebben, en alleen zien op de omstandigheden. De Israëlieten zagen ook op de omstandigheden. En de Bijbel zegt in de NBG51: "Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd..." (NBG1951). Ja, vele mensen zien op de problemen en worden bang. Ze zijn bang dat het niet meer goed komt. En misschien ben jij ook bang dat je niet meer uit je problemen komt. En dat is heel begrijpelijk.

- Het volk van Israël was bang en schreeuwden tot de Here. De Bijbel zegt in de NBG51: "'Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Here..."

- De Israëlieten waren zo bevreesd, omdat zij geloofden in een slechte afloop. Zij geloofden dat zij in deze situatie zouden sterven. In Exodus 14:11 staat geschreven: "...en zij zeiden tot Mozes: Waren er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden?"

- Misschien zit ook jij in een situatie waarin je angst voelt, omdat je gelooft dat het slecht met je zal aflopen. Je hebt misschien straatvrees. Als je op straat loopt voel je plotseling een enorme angst opkomen en ben je bang om te sterven. Misschien ben je bang dat je geen werk meer hebt, bang om alleen te zijn, bang om uit huis gezet te worden, bang om de rekeningen niet meer te kunnen betalen, of er is een andere angst. Angst is een slechte raadgever. Angst geeft een verlammend gevoel.

- De Israëlieten waren zo bang dat zij schreeuwden tot de Here. De Bijbel zegt: "Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Here..."

- Er zijn ook vandaag veel mensen die hardop of in hun denken, schreeuwen tot de Here. Als het niet goed gaat in hun leven of die van een dierbare, dan geven zij de Liefdevolle hemelse Vader de schuld. Zij vergeten dat we sinds de eerste zonde in een gebroken wereld leven. Zij vergeten dat in veel gevallen de mens direct of indirect de oorzaak is van het probleem. Denk maar aan mensen die ziek worden door vervuild water en vervuilde lucht.

- Er zijn mensen die zeggen: "Maar als God bestaat; Waarom zijn er dan oorlogen?" Als God vandaag alle oorlogen zou stoppen, dan is er morgen wel weer iemand die ruzie maakt en geweld gebruikt. Mensen zijn geen robotten. Mensen zijn met een vrije wil geschapen. Zij kunnen kiezen uit vrede of geweld.

- Er zijn mensen die zeggen: "Maar als God bestaat; Waarom is er dan armoede in de wereld?" Als God vandaag alle armoede zou stoppen, dan is er morgen wel weer iemand die zo gierig is dat hij of zij niet wil delen, waardoor de ander niets heeft. Er is genoeg geld in de wereld. Vele mensen hebben 100 duizend, miljoenen of meer op hun bankrekening staan. Mensen zijn met een vrije wil geschapen. Zij kunnen kiezen uit delen of vasthouden.

- De Liefdevolle Here God en hemelse Vader de schuld geven is het domste wat iemand kan doen. Als je fiets gestolen wordt, ga je toch ook niet tegen de politie zeggen: "God heeft mijn fiets gestolen." Geef NOOIT en NOOIT de Liefdevolle Here God de schuld van problemen.

- Even terug naar de gebeurtenis bij de Rode Zee. In de Bijbel lees ik dat er een man was die bij de Rode Zee precies hetzelfde probleem had als alle andere Israëlieten. Deze man zag niet op de omstandigheden. Zijn naam was en is: Mozes. O, hij had hetzelfde probleem als al die andere mensen. Maar Mozes verwachtte een wonder van de Levende God! The Blessing Bijbel zegt over Mozes in Hebreeën 11:27: "Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke." Mozes zag niet op de omstandigheden. Mozes zag niet op de problemen. Mozes zag in geloof niet op een zichtbare beeld van hout, steen of goud. MOZES ZAG IN GELOOF OP DE ONZICHTBARE LEVENDE GOD BIJ WIE ALLES MOGELIJK IS! Mozes geloofde in een Goddelijke doorbraak!

- Hij geloofde in een wonder van de Levende God. En een wonder is datgene wat The Blessing Bijbel zegt in Lucas 18:27. Daar staat geschreven: "Wat bij de mensen niet kan, kan wel bij God."

- Wat je nood ook is en wat mensen ook tegen jou gezegd hebben; Geloof het Woord van de Levende God! The Blessing Bijbel zegt: "Wat bij de mensen niet kan, kan wel bij God." Geloof deze woorden van Jezus Christus! Hij sprak de waarheid. Geloof de waarheid.

- En als je gelooft in de woorden van Jezus Christus; spreek uit wat je gelooft. Doe wat Mozes deed; GELOOF wat Gods Woord zegt en SPREEK positief geloof.

- In geloof zei Mozes: "Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heden (dat is vandaag!) bereiden zal." (NBG1951). Wat een geloofstaal! Voordat Mozes een wonder zag sprak hij woorden van geloof. Hij geloofde dat God de verlossing zou geven.

En na het uitspreken van zijn geloof, lezen we in vers 15 en 16 (HSV): "Toen zei de Heere tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan." En Mozes geloofde wat God zei en hij gehoorzaamde. Het gevolg was dat de Levende God een wonder voor de Israëlieten deed. De Bijbel zegt in Exodus 14:21-22: "Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur." (HSV). De Levende God deed een wonder voor de Israëlieten. Ja, de Here God gaf hen een DOORBRAAK! Hij baande een weg waar geen weg was! En de vijanden verdwenen.

- De Bijbel zegt in Hebreeën 11:29 (NBG51): "Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over droog land, terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden."

- GELOOF is nodig om van de Levende God te ontvangen in de Naam van Jezus. Geloof is de voorwaarde!

- The Blessing Bijbel zegt in Hebreeën 11:6: "Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken." Er staat geschreven: "...MOET GELOVEN..."

- The Blessing Bijbel zegt in Marcus 11:24: "Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt." Er staat geschreven: "...ALS JE GELOOFT..." Eerst geloven en dan zien! Eerst geloven in een doorbraak en dan zien! Mozes geloofde in een doorbraak, in een wonder en daarna gaf de Here God op Zijn tijd en wijze een doorbraak, een wonder!

- GELOOF GODS WOORD! Het Woord van God is niet het probleem maar hoe de mens reageert op Zijn Woord!HERHAAL: Het Woord van God is niet het probleem maar hoe de mens reageert op Zijn Woord! Mozes geloofde in de Levende God, Mozes geloofde het Woord en de Levende God en God gaf een doorbraak! God gaf een “Belangrijke verandering” en: “Plotselinge vooruitgang.”

En ook in deze tijd kan de Levende God een DOORBRAAK geven in de situatie die menselijker wijze hopeloos is. De Bijbel zegt in Marcus 10:27 (NBG1951): “Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.” Wat is mogelijk bij de Levende God? De Bijbel zegt: “...alle dingen...” In The Blessing Bijbel staat geschreven: “Maar bij God is alles mogelijk.” Zie daarom in geloof niet op de omstandigheden maar op de grootheid van de Levende God, Die een DOORBRAAK kan geven.

De basis Bijbel zegt in Psalm 72:18: “Prijs de Heer God, de God van Israël. Hij alleen doet wonderen.”

- Mozes kreeg van God de opdracht: "En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden." Hij geloofde het Woord van God en deed wat God hem opgedragen had. Het is belangrijk om te geloven in de Levende God. Het is belangrijk om te geloven dat God een doorbraak kan geven in de Naam van Jezus Christus. En het is belangrijk om te doen wat de Here God gezegd heeft.

LEES DE BIJBEL, GELOOF DE BIJBEL EN DOE WAT DE BIJBEL ZEGT.

- Om een DOORBRAAK te ontvangen van de Levende God in de Wonderbare Naam van Jezus, is het belangrijk om te luisteren naar de Stem van Here God:

1) Hij kan een doorbraak geven via persoonlijk gelovig gebed in de Naam van Jezus. De Bijbel leer ons in Johannes 16:23-26 om te bidden tot de Levende God in de Naam van Jezus. De Bijbel leert ons in 1 Johannes 5:14 en 15 om vrijmoedig te bidden. De Bijbel leert ons in Marcus 11:24 dat geloof nodig is als je bidt.

2) Hij kan een doorbraak geven via de Goddelijke kracht en autoriteit van Zijn dienstknechten. (Zie Handelingen 3:1-10).

3) Hij kan een doorbraak geven via andere wegen. We hoeven de Here niet te vertellen hoe Hij een doorbraak kan geven. Wij hoeven daar niet over te piekeren. De Here weet wat het beste is voor Zijn kinderen.

4) Het is belangrijk om naar de wil van de Levende God te bidden. De Basis Bijbel zegt in 1 Johannes 5:14 en 15: "We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is. En als we weten dat Hij al onze gebeden beantwoordt, weten we dat we krijgen waar we Hem om hebben gevraagd." De Levende God hoort ieder gebed dat naar Zijn wil is! We kunnen weten wat de wil van de Here God is door de Bijbel te lezen. Lees de Bijbel en bidt in geloof naar de wil van God.

- The Blessing Bijbel zegt in Efeziërs 3:20: "God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen."

- Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer, en ook de zee was verdwenen. 2Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Gods woonplaats is nu bij de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is.’ 5Hij die op de troon zat, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’ En Hij zei tegen mij: ‘Schrijf het allemaal op, want wat Ik zeg, is waar en betrouwbaar.

HET IS TIJD VOOR DE RIJKEN OM TE HUILEN

HET IS TIJD VOOR DE RIJKEN OM TE HUILEN
Column: Sieberen Voordewind

Wie eerlijk is en de ogen geopend heeft, zal zien dat er in de wereld vele wel- en niet christenen het financieel goed hebben en nog meer mensen moeite hebben om maandelijks rond te komen of helemaal niets hebben om van te leven. Ja, er is een enorme kloof tussen rijken, mensen die maandelijks met moeite financieel kunnen rondkomen en armen.

Sprekers die succes, voorspoed, rijkdom en welvaart verkondigen, proberen mensen te overtuigen dat iedereen via de weg van positief denken en geloven en het zoeken naar rijkdom daadwerkelijk rijk kunnen worden. Zij stimuleren goedgelovigen om schatten op aarde te verzamelen, terwijl Jezus Christus eens gezegd heeft: "Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen" (Mattheüs 6:19, NBG51). Helaas zijn er vele rijken die met de Bijbel in de hand hun geweten proberen te sussen en zich beroepen op bepaalde Bijbelteksten, zoals Job 42:10-12, zonder dat zij hetzelfde als Job hebben meegemaakt (Job 1:1-2:13). De rijken hebben op "aarde veel plezier gehad" en ze hebben "in grote weelde geleefd" en zichzelf "vetgemest, zoals een dier wordt vetgemest voor de slacht." (Jacobus 5:5, HTB).

O, het is voor de financieel rijke (christenen) de hoogste tijd om hun maskers af te doen en te huilen! The Blessing Bijbel zegt: "De rijke mensen onder u kunnen beter in huilen uitbarsten en jammeren over de ellende die hun te wachten staat." (Jacobus 5:1). Die ellende is niet alleen de angst voor dieven, oplichters en ontvoerders maar vooral voor het oordeel van de Levende God. The Blessing Bijbel zegt: "'Uw zilver en goud zijn door roest aangetast. Die roest zal tegen u getuigen tegenover God en u zult erdoor worden verteerd als door een vuur. U blijft rijkdom verzamelen, terwijl de dag van het grote oordeel nabij is." (Jakobus 5:3). Wat een duidelijke taal die de rijken liever niet lezen. En om deze woorden proberen te omzeilen, voelen zij zich goed bij het geven van een fooi (Zie: Lucas 21:1-4). Het is voor de financieel rijke (christenen) de hoogste tijd om hun maskers af te doen en te huilen! Te huilen om te zien waar zij mee bezig zijn en wat de gevolgen zijn.

Op grond van de Bijbel geloof ik dat de ware christenen zich niet bezighouden met de zucht naar aardse rijkdom. Een ware christen heeft de Christus als voorbeeld en is een volgeling van Jezus Christus! En wat zei de Here Jezus tegen een rijke? Hij zei: "Als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom dan hier en volg Mij." Toen de man dit hoorde, ging hij verdrietig naar huis. Want hij was erg rijk." (Mattheüs 19:21, 22, BB). En wat de Here daarna zei is heel erg voor de rijken. Hij zei: "Luister goed! Ik zeg jullie dat het voor rijke mensen moeilijk is om het Koninkrijk van God binnen te gaan." (Matteüs 19:23, BB). De woorden van Jezus Christus zouden toch alle rijken moeten wakker schudden! Als de rijken weten wat de Here Jezus gezegd heeft, dan is het: doen wat Hij zegt of Zijn woorden verwerpen. Het zeggen tegen Hem: "Here, Here" is niet genoeg. De Here zei: "Niet iedereen die tegen Mij zegt: 'Heer, Heer,' zal het Koninkrijk van God binnengaan. Alleen de mensen die mijn hemelse Vader willen gehoorzamen, mogen binnen komen." (Mattheüs 7:22, BB). Lees ook Mattheüs 25:31-46.

De tranen van de rijken zullen gedroogd worden, wanneer zij zich bekeren en niet alleen de woorden van de Here Jezus lezen en horen maar ook doen. Dan zullen zij op aarde betere vrucht voortbrengen in hun leven (Johannes 15:1-8). Zij zullen gezegend zijn als zij doen wat de eerste christenen deden (Handelingen 2:44, 45; 5:32-35).

En natuurlijk mogen mensen het financieel goed hebben om te voorzien in levensonderhoud en het betalen van de vaste lasten. Maar het verzamelen van schatten op aarde, het niet kunnen delen naar vermogen, de buiken vetmesten terwijl anderen in de kerk "droog brood eten" is niet zoals Jezus Christus van Zijn volgelingen verlangt. Maar innerlijk rijk gezegend zijn zij, die de woorden van de Here Jezus lezen, horen en doen.

UIT WELKE GEESTELIJKE STROMING KOMT EVANGELIST VOORDEWIND

UIT WELKE GEESTELIJKE STROMING KOMT EVANGELIST VOORDEWIND

ANTWOORD van Sieberen Voordewind:
Daar komt de lijst aan: Vanaf baby afaan ben ik opgegroeid in samenkomsten. Geen creche of zondagschool maar in alle diensten aanwezig. Mede door de bediening van mijn ouders kwam ik overal en ben door de jaren heen bekend met: Samenkomsten van mijn ouders (Nederlandse Evangelisatiezending, Eerbeek), Pinkstergemeenten (Arnhem, Apeldoorn, enz.), Volle-evangeliegemeenten (Zeist, Dieren, Drachten, Hoogeveen, Hollandscheveld), Baptistengemeenten (Zutphen, Zwolle, Hengelo, Hoogeveen), Johan Maasbach Wereldzending (Den Haag, Zwolle, Utrecht), Bethel Pinksterkerken (o.a. Apeldoorn, Arnhem, Tilburg, Amsterdam, Leeuwarden, Groningen, Hoogeveen), Gereformeerde kerken (Zutphen, Eerbeek, Hoogeveen, Nieuwleusen), 7e dags Adventisten, Noorse Broeders (Terwolde), Vrije groepen, charismatische gemeenten/bedieningen, Leger des Heils (Zeist, Apeldoorn, Hoogeveen), Levensstroomgemeente (Jan Zijlstra, vanaf 1992), De dagelijkse Kapeldiensten op de Bijbelschool (Zeist), De Bron (Oudleusen van Hoekendijk), Evangeliegemeente (Zeist), Evangelische gemeenschap (Hoogeveen), Evangelisatiegemeente Dunamis (Waar ik evangelist was na aangesteld te zijn door de voorganger van de gemeente Filadelfia in Hollandscheveld), enzovoort.... Plaatsen/locaties waar ik gepredikt heb. Heel wat en wat voor vrome mening iemand erover kan hebben; Ik ben er blij mee (Op sommige gemeenten na) en ben geen hokjes denker. Ik predik het evangelie van Jezus Christus als christen. En als ik ergens uitgenodigd wordt om te komen spreken voor jeugd, volwassenen, jeugd en volw. dan kom ik niet (en heb ook nooit gedaan) om ergens eigen voordeel uit te halen. Ik hou van de gemeente omdat de Here Jezus van de gemeente houdt.

BOEK: PNEUMATOLOGIE

BOEK: PNEUMATOLOGIE

PNEUMATOLOGIE is één van de technische titels van de systematische theologie, die antwoord geeft op de vraag: "Wat leert de hele Bijbel ons vandaag over een bepaald onderwerp." Met de theologische term "pneumatologie" wordt de "leer van de Heilige Geest" bedoeld. In het Nieuwe Testament van de Bijbel komt in de het Grieks de naam: "pneuma" (πνεῦμα) voor. Het woord "pneuma" staat in de Griekse Bijbel van Erwin Nestle en Kurt Aland onder andere in Handelingen 1:16 en Handelingen 2:4. En "pneuma" is "adem" en "wind" en "geest" met en zonder hoofdletter. Met hoofdletter "G" wordt de (Heilige) Geest bedoeld.
Het woord "heilig" is afkomstig van het Hebreeuwse woord "qādōsj." Het woord "heilig" wil zeggen: "Toegewijd aan de Levende God." Dit wil zeggen, dat de Heilige Geest altijd en overal de wil van de Levende God doet en zegt. Deze uitgave is speciaal bestemd voor christenen die geestelijke honger hebben naar Gods dierbaar Woord (de Bijbel), die geestelijke honger hebben naar het kennen van de Heilige Geest en een (diepere) persoonlijke relatie met Hem om van daaruit de Liefdevolle hemelse Vader en mensen te dienen in de Wonderbare Naam van Jezus Christus.

VOOR INFORMATIE/BESTELLING KLIK OP FOTO:

DOELEN VAN DEZE UITGAVE:
De Heilige Geest (beter) leren kennen
Leren onderscheiden wat wel of niet van de heilige Geest is
Diepere persoonlijke relatie met de Here God, Jezus Christus en de Heilige Geest
Toerusting tot dienstbetoon
Opbouw van de gemeente/kerk
Dienstbetoon in de kracht van de Heilige Geest
Gods Woord in praktijk brengen in de kracht van de Heilige Geest
Wandelen in de Geest
Weten wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest

VOOR INFORMATIE/BESTELLING KLIK OP FOTO:

ECHTSCHEIDING ONDER CHRISTENEN

ECHTSCHEIDING ONDER CHRISTENEN

Evangelist Sieberen Voordewind

Deze belangrijke boodschap is speciaal bestemd voor christenen die te maken hebben met echtscheiding.

In deze boodschap wil ik een echtscheiding niet aanmoedigen maar opkomen voor hen die dit meegemaakt hebben en vertrapt worden door mensen die zich een “christen” noemen.

Vele wel en niet christenen hebben direct of indirect te maken met een echtscheiding. Een echtscheiding is niet waar getrouwde mensen in de eerste plaats op zitten te wachten. En gelukkig denken vele mensen niet lichtvaardig over het huwelijk en echtscheiding.

In de Bijbel lezen we dat er drie manieren waren waarop een einde kwam aan het huwelijk. Deze drie manieren waren: 1) wanneer een partner sterft, 2) overspel en 3) een scheidsbrief (Deuteronomium hoofdstuk 24). De woorden van de Here Jezus in Mattheüs hoofdstuk 5 waren hier duidelijk over.

Er zijn dan ook veel mensen die willen doen wat Christus zei, en naar hun vermogen zoveel mogelijk doen om hun huwelijk te redden als het huwelijksleven geen eenheid meer is (Genesis 2:24). Verdriet, pijn, mishandeling(en), spanningen, en wat voor narigheid nog meer, maken een einde aan een sprookjeshuwelijk. Als het samen echt niet meer gaat, dan kan een scheiding het gevolg zijn.

Maar juist dan kunnen er nóg meer problemen bij komen. Als het gaat om christenen die gescheiden zijn, dan zijn er mede broeders en zusters in Christus, die hen veroordelen. Naast de pijn en verwerking van de echtscheiding, moeten ze plotseling ook leren omgaan met veroordelingen, oordelen, harde kritiek, roddel, vernedering, kwaadsprekerij, afkeuring, verwerping, laster, afkeurende blikken, boze ogen en minachting. Allemaal verkeerde reacties, die niets te maken hebben met de liefde van Christus en de vrucht van de Geest.

In Spreuken hoofdstuk 6 staat gelukkig niet het woord “echtscheiding” bij de 7 dingen die God haat, anders zou iemand misschien nog hatelijker worden naar iemand die gescheiden is.

Door de jaren heen wordt het gescheiden voorgangers, oudsten, evangelisten en anderen in de bediening, extra moeilijk gemaakt door veroordelende- en oordelende “christenen.” Volgens hen is het na de echtscheiding ook afgelopen met de bediening. Maar de Here God gaat over Zijn bedieningen en niet een mens (Efeziërs 4:11). In de Bijbel is nergens te lezen dat een dienstknecht van God moet stoppen met zijn bediening vanwege echtscheiding.

En zijn niet gescheiden christenen betere christenen dan gescheiden christenen? Een niet gescheiden christen is niet méér dan een gescheiden christen (Zie ook: Lucas 9:46-48). De Bijbel zegt: “…wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.” (1 Korintiërs 10:12). De Bijbel zegt in 1 Johannes 1:8 (NBG, 1951): “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.” Maar “als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons.” (1 Johannes 1:9, BB, 2016).

In de Bijbel lezen we dat ”bijbelgeleerden en Farizeeën” een vrouw bij Jezus Christus brachten, die op een zonde betrapt was. Ze zeiden tegen Hem: “In de wet van Mozes staat dat wij zo'n vrouw moeten stenigen. Wat is uw mening?” (:5). Maar “Jezus ging op zijn hurken zitten en schreef met zijn vinger in het stof.” (:6c). Nadat zij bleven aandringen, stond de Here op en zei volgens Lucas 8:7 (HTB): “...Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien!...” En opnieuw begon Hij weer iets te schrijven. Daarna gingen de mannen die haar veroordeelden weg. De Here Jezus stond op en vroeg: “Waar is iedereen? Heeft niemand u veroordeeld?” (:10). Ze antwoordde: “Nee, Here.” (:11). En let op wat de Here Jezus haar toen zei. Hij zei: “Ik veroordeel u ook niet. Ga maar en zondig voortaan niet meer.” (:11). Wat was de Here Jezus liefdevol naar deze zondares. En het is voor een volgeling van Jezus Christus belangrijk om net zo liefdevol te zijn naar iemand die gezondigd heeft tegenover de Here God. O, er zijn ook in deze tijd, mensen die zichzelf zó goed vinden dat zij bepaalde zonden niet hebben begaan en liefdeloos reageren. Zij komen met oordelen en veroordelingen en gooien als het ware met een steen, terwijl de Here gezegd heeft: “Laat hij die zelf nooit zondigt, de eerste steen maar gooien!” Zij die menen het recht te hebben om “met een steen te gooien” zijn zelf ook niet zonder zonden.

Zonder fouten, falen en zonden goed te praten, is het belangrijk om goed te onthouden, dat een christen een mens is van vlees en bloed, die Jezus Christus volgt met vallen en opstaan. Er is geen enkele christen die zonder falen en fouten is.
Iemand die oordeelt is volgens de Bijbel al verkeerd bezig (Lucas 6:37), 
evenals iemand die: veroordeelt (Jacobus 4:11, Romeinen 14:10), (geestelijk)
hoogmoedig is (Spreuken 6:17, 1 Johannes 2:16, Jacobus 4:6), 
wijst met de vinger (Jesaja 58:9), 
geen liefde van God toont (1 Korintiërs 13:1-6, 1 Petrus 4:8), 
onbarmhartig is (Jacobus 2:13), 
kwaad spreekt (Jacobus 4:11), 
lastert (Kolossenzen 3:8, Jacobus2:7), 
en niet vergeeft (Mattheüs 6:15), enzovoort. 
De Here Jezus zei eens: “Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?” (Mattheüs 7:3). En de Bijbel zegt in Johannes 8:7: “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen…”

De apostel Paulus schreef eens: "Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen scheiding." (1 Korintiërs 7:27). Er is een verschil tussen "zoek" en "gedwongen."
Een echtscheiding is niet het doel wat God heeft voor Zijn kinderen maar ook het is ook niet Zijn wil dat Zijn kind binnen het huwelijk slachtoffer is van (ernstige) mishandelingen, haat en agressie. Het is ook niet Zijn wil dat Zijn kind binnen het huwelijk onveilig is, diep ongelukkig, eenzaam, wanhopig, angstig en/of depressief. Ja, er zijn situaties waarin iemand wel moet scheiden om bijvoorbeeld de veiligheid te waarborgen. Dan helpt volgens mij vrome taal met Bijbelteksten niet maar actie. Er zijn huwelijken die geestelijk dood zijn en daarmee innerlijke scheiding geven voordat de lichamelijke dood scheiding geeft, waarover de apostel Paulus geschreven heeft (Romeinen 7:1,2).

Ben je gescheiden? Wanhoop niet en geef het niet op als mensen je onrecht aandoen. Je hoeft je niet te verdedigen naar anderen. De Here God, je partner en jij kennen de reden of redenen van de scheiding. En wat je ook zegt; mensen trekken hun eigen conclusies. Doe wat de Bijbel zegt in 1 Corinthiërs 4:3a (HTB): “Nu maakt het voor mij niet uit welk oordeel u of anderen over mij hebben.” En als je in Jezus Christus bent, dan wordt je door de Here niet veroordeelt (Romeinen 8:1, 31, 33, 34). Als je door God vergeving van zonden hebt ontvangen, dan denkt Hij er niet meer aan (Jesaja 43:25). Als de Levende God niet meer aan je zonden denkt; wie is dan een mens om zich boven de Here God te verheffen en er wel aan te denken? De Blessing Bijbel zegt in Psalm 32:1: ”Gelukkig is hij wiens misstap vergeven wordt en wiens zonden vergeten worden.”

En de Bijbel zegt in Micha 7:19: “Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.” Dit betekent dat de vergeven zonden weg zijn! Wat de Here God heeft weggegooid mag niemand meer naar boven halen.

Ben je niet gescheiden? Wees dankbaar met wat je hebt en toon Gods liefde naar gescheiden mensen. Bouw aan je eigen huwelijk en geef het niet zomaar op maar zet je je naar vermogen in om een goed huwelijk te hebben. Lees 1 Korintiërs hoofdstuk 13.


De Blessing Bijbel zegt in 1 Thessalonicenzen 3:12: “Het is onze grote wens dat de Here uw liefde voor elkaar en voor anderen zal laten groeien en overvloeien...” Geloof wat de Bijbel zegt en doe wat de Bijbel zegt, want Jezus Christus heeft eens gezegd: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is.” (Matteüs 7:21, NBG51).

Vergeet niet dat de Bijbel zegt: “Genadig en barmhartig is de Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid.” (Psalm 145:8, NBG51).

EEN GEKRUISIGDE CHRISTUS

EEN GEKRUISIGDE CHRISTUS
Column: Sieberen Voordewind

De Bijbel zegt: “Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid…” (1Korintiërs 1:22 en 23, NBG51).

Ook in deze tijd zijn er mensen die tekenen, ja bovennatuurlijke tekenen willen zien en wijsheid willen horen. The Blessing Bijbel zegt over de wijsheid van mensen: “De wijsheid van deze wereld is voor God immers dwaasheid!” (1Korintiërs 3:19A). Ware wijsheid is te vinden in de Bijbel. En of mensen nu tekenen willen zien en/of wijsheid willen horen van mensen; Er zijn gelukkig christenen die een “gekruisigde Christus” prediken. Voor veel mensen is dat een aanstoot en dwaasheid maar gezegend zijn zij die de Bijbelgetrouwe prediking geloven.

De Here Jezus, dé Christus kwam niet naar deze wereld om te heersen maar om te dienen. Hij kwam ook niet om een prachtig en financiële rijke leven te hebben. De Bijbel zegt in Jesaja 53:7, NBG51: “Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.” En Hij werd aan een kruis op Golgotha om onze overtredingen doorboord, “om onze ongerechtigheden verbrijzeld…” zoals je kunt lezen in Jesaja 53.

Ja, voor jou en mij heeft Jezus Christus vreselijk geleden. Voor jou en mij werd Hij aan een kruis genageld. Zijn handen en voeten werden doorboord, waardoor er nog meer bloed vloeide dan er al uit Zijn wonden kwamen. Uiteindelijk stierf Hij maar gelukkig stond Hij op uit de dood en leeft. Volgens Johannes 14:19 heeft de Here Jezus eens gezegd: “…want Ik leef en gij zult leven.” Ja, door Jezus Christus is het mogelijk om te leven, ja eeuwig te leven.

De Bijbel zegt in Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Wat een geweldige woorden! Geloof in Jezus Christus. Geloof dat Hij gekruisigd werd voor al je zonden. Geloof dat Jezus ook voor jou stierf. Geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood en leeft. Ja, geloof wat de Bijbel zegt. Wacht niet langer maar geef je hart, je leven aan Jezus Christus en volg Hem. Je leven zal hierdoor niet meer hetzelfde zijn maar als een nieuwe schepping mag je echt leven. Amen.

SOMMIGEN BRENGEN SCHADE AAN DE EVANGELISCHE WERELD

SOMMIGEN BRENGEN SCHADE AAN DE EVANGELISCHE WERELD
Tekst: Sieberen Voordewind

Het klinkt erg vroom om misstanden in de zo mooie evangelische wereld met “de mantel der liefde” te bedekken. Maar juist daardoor is de kans groot dat misstanden doorgaan en er nog meer mensen innerlijk (ernstig) beschadigd raken. Ook door het niet eerlijk bekend maken van bewezen misstanden, zijn er mensen die in valkuilen trappen. De evangelische wereld is volgens mij een mooie wereld maar er zitten gemeenten bij die de naam “evangelisch” (ernstige) schade toebrengen.

Waar echt is, is ook nep. Wat waardevol is wordt door sommigen vervalst. Dat is in het natuurlijke leven zo, zoals bij geld en waardevolle documenten maar ook in het geestelijke leven. Mijn advies is daarom; ga naar een officiële landelijke erkende (wel of niet evangelische) gemeente. Daar kunnen ook misstanden voorkomen maar die worden voor zover ik op de hoogte ben, aan de kaak gesteld. En ja, het is begrijpelijk en moedig dat er mensen zijn die vanuit goede bedoelingen misstanden naar buiten brengen om anderen te beschermen.

Als je zeker weet dat iemand in een bepaalde gemeente innerlijk beschadigd kan raken, dan is het vanzelfsprekend om die gemeente niet aan te bevelen en misstanden met "de mantel der liefde" te bedekken. In 1 Korintiërs 13:7 staat over de liefde letterlijk: “Alles bedekt zij…” (NBG51) maar er staat in dit hoofdstuk ook geschreven: “... zij kwetst niemands gevoel... Zij is niet blijde over ongerechtigheid..." Bij misstanden worden mensen gekwetst en is er sprake van ongerechtigheid.

Er zijn mensen die van de evangelische wereld houden en mij vertellen hoe erg ze behandeld zijn en daardoor gekwetst, ja zelfs innerlijk verwond. Eén van de misstanden die ik terugkerend te horen krijg is, dat gescheiden mensen tijdens een dienst moesten staan en openlijk voor schut gezet zijn. Wat een impact heeft dit op slachtoffers, die al zoveel leed hebben meegemaakt. Voor hen is er geen bedekking met "de mantel der liefde" maar helaas nog meer pijn. Zo was een vrouw gescheiden vanwege (ernstige) mishandelingen en daarna publiekelijk als zondares vernederd. Dergelijke misstanden moeten stoppen!

De apostel die 1 Korintiërs 13 schreef, heeft volgens The Blessing Bijbel ook geschreven: “Nu schrijf ik u echter helemaal niet om te gaan met iemand die, al zegt hij een gelovige te zijn, er op seksueel gebied maar op losleeft, egoïstisch is… of anderen uitbuit. Met zo iemand moet u zelfs niet samen eten… Verwijder die slechte man uit uw midden!” (1 Korintiërs 5:11 en 13).

De apostel Paulus is radicaal, openlijk en eerlijk als het gaat om misstanden en misvattingen in gemeenten, die met name genoemd worden. Lees maar eens de brieven van Paulus. Hij schreef over partijschap, tweedracht, losbandigheid, hoogmoed, afgoderij, misbruik van het avondmaal, grove zonden in de gemeente en veel meer.

En wat betreft misstanden in deze tijd is het zo, dat zwijgen met vrome argumenten schadelijk kan zijn voor anderen. Neem als voorbeeld kindermisbruik. Zo is er een bekende grote gemeente/organisatie, die een door de rechter veroordeelde zedendelinquent zo maar weer in de bediening liet staan. De zonden werden bedekt door de geestelijke leiding maar wat vreselijk voor de kinderen die misbruikt waren. Die leiders waren en zijn hardleers en gevaarlijk bezig. Zij behoren als herders de schapen en lammetjes te beschermen. Zij behoren dat te doen met het Woord van God, Gods wijsheid, geestelijk inzicht en onderscheiding van geesten.

Dit laatste is ook dringend nodig, want wat te denken van een man die in Nederland leiding gaf binnen een gebedsbediening maar daarnaast kinderporno maakte. Ja, dan kan iemand wel "vroom" reageren en negeren maar gelukkig werd deze man door de politie opgepakt, door de aardse rechter veroordeeld en in een aarde cel beland. En wat te denken van een in verleden veroordeelde pedofiel die ook nog eens een paar huwelijken achter de rug heeft maar in de evangelische wereld geaccepteerd wordt om zich met pastoraat bezig te houden. Erg link.

En ja, het is waar dat we mensen moeten vergeven die hun zonden oprecht aan God hebben beleden en hun zonden niet meer gedenken maar (en ja, sorry dat het woordje "maar" volgt), het lijkt mij niet verstandig, dat bijvoorbeeld een door de rechter veroordeelde pedofiel kinderwerk gaat doen en pastoraat geeft aan kinderen. Een oudste die achter de schermen vrouwelijke dopelingen onzedelijk heeft betast, kan beter niet meer met een vrouw alleen te zijn. Anders is het uitlokken van problemen en dit kun je niet zomaar even op een vrome manier wegwimpelen, net als met andere misstanden. Je krijgt er anders meer misstanden door met alle gevolgen van dien.

Ik ontmoet nog steeds mensen die na jaren uit de evangelische wereld gestapt te zijn, nog steeds beginnen te huilen als ze het over die wereld hebben. Bij hen heeft de evangelische wereld helaas diepe wonden veroorzaakt.

Zo zei een bekende baptistendominee eens tegen mij, dat hij tijdens een dienst mensen herkent die uit een bepaalde plaatselijke evangelische gemeente komen. Hij vertelde mij dat deze mensen beginnen te trillen, zodra er een lied van opwekking wordt gezongen. Vreselijk! Misstanden bedekken met "de mantel der liefde" is "Nee!" zeggen tegen slachtoffers.

En wat te denken van een tiener die "pastorale hulp" kreeg in een gemeente en voor de aanvang van een dienst even stiekem naast mij kwam zitten en mij vertelde dat geprobeerd werd om haar de ouderlijke macht te ontzetten. Zij moest zelfs haar gewone poppen wegdoen omdat die van de duivel zouden zijn. Natuurlijk bedekte ik dit niet met "de mantel der liefde" en bracht direct na de dienst haar ouders op de hoogte. Gelukkig was het haar vader gelukt om haar dochter te redden uit de klauwen van deze zogenaamde lieve evangelische christenen.

Een opmerkelijke lezer zou dit alles een “incident” kunnen noemen maar als bepaalde misstanden zich herhaalt, regelmatig of zelfs vaak voorkomen, dan is er geen sprake meer van een incident. Herhaaldelijk stelen (zelfs door sommige wel en niet bekende (gast) predikers en anderen), liegen, bedriegen, manipuleren, mensen op slinkse wijze geld afhandig maken, kinderen misbruiken, (kinder)mishandeling, mensen naar beneden trappen met o.a. veroordelingen, christenen vals beschuldigen dat ze bezeten zijn, met woorden pijnigen, vernederen, enzovoort zijn geen incidenten!

Een belangrijke tekst voor de woorden en daden van geestelijke leiders is: “…wij hebben niemand verongelijkt, niemand te gronde gericht, van niemand voordeel getrokken.” (2 Korintiërs 7:2).

O, in dit artikel kan ik nog vele voorbeelden geven maar waar het om gaat is dat er niet meer slachtoffers vallen. Ik noem daarom ook geen namen van daders. Het gaat er mij om dat de lezers zich vasthouden aan Gods dierbaar Woord, zich laten leiden door Gods Geest, naar een officiële landelijke erkende gemeente gaan, en misstanden niet accepteren maar daar met de wijsheid van God mee omgaan. En als er een (bewezen) strafbaar feit gepleegd is, dan moet het vroom gepraat stoppen en is aangifte bij de politie noodzakelijk!

Ik hoop dat de lezers begrijpen dat ik op kom voor de slachtoffers. En daders hebben ook dringend hulp nodig i.p.v. hun fouten bedekken alsof er niets is gebeurd. Jezus Christus heeft gewezen op wolven in schaapskleding die een gemeente kunnen binnenkomen (Mattheüs 7:15 en verder) en slechte herders leiding geven (Johannes 10:11 en verder). Maar dit mogen geen redenen zijn om angst te hebben voor elke gemeente en naar geen enkele gemeente/kerk meer te gaan. De Here God heeft de gemeente lief (Efeziërs 5:25) en het is vanzelfsprekend en noodzakelijk dat christenen naar een gemeente gaan, voor zover de gezondheid dat toelaat. The Blessing Bijbel zegt in Hebreeën 10:25: “Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed.”

De evangelische wereld is net als alle anderen binnen de christelijke wereld niet volmaakt. En we moeten met elkaar “het kind niet met het badwater weggooien” maar blijven bidden en streven naar de zuivere liefde van God en eenheid onder alle christenen.


HOE HERKEN JE WAT VAN DE HEILIGE GEEST IS? Zo voorkom je misstanden

HOE HERKEN JE WAT VAN DE HEILIGE GEEST IS?
Zo voorkom je misstanden
Tekst: Evangelist Sieberen Voordewind

Het is voorgevallen dat er mensen waren die tijdens een dienst op handen en knieën al blaffend als honden door de zaal gingen. Een zangleider sprak tijdens een dienst een “profetie” uit en met een schaar vernielde hij een kledingstuk van iemand anders. Tijdens een dienst stond iemand met een voet op een man die op de grond lag. Dit alles zou Jezus nooit doen.

De BasisBijbel zegt: "Lieve broeders en zusters, geloof niet zomaar iedereen. Ga bij iedereen na of zijn boodschap wel echt van God komt. Want er lopen heel veel bedriegers op de wereld rond" (1 Johannes 4:1). Om zichzelf en de gemeente van Jezus Christus, de kudde (Johannes 10:1-21) te beschermen is het noodzakelijk om te herkennen wat wel en niet van de Heilige Geest is (en daarmee ook: wat van de hemelse Vader en Jezus Christus is). Het uitgangspunt om dit te herkennen zijn niet de gevoelens en meningen van mensen.


Thomas a Kempis schreef hier over: "Eigen meningen, eigen gevoelens misleiden ons dikwijls, en geven slechts weinig inzicht... Wie hoort naar het Eeuwige Woord, hij maakt zich van velerlei 'mening' vrij." (De navolging van Christus, pag. 10, uitgave: Uitgeverij Het Spectrum- Antwerpen). Om te herkennen wat wel en niet van Gods Geest is, en om na te gaan of een boodschap(per) wel of niet van God komt, is het belangrijk om de waarheid te kennen. In de Bijbel lezen we dat Pilatus eens aan Jezus Christus vroeg: "Wat is waarheid?" (Johannes 18:38). Thomas a Kempis schreef eens: "Waarheid moet worden gezocht in de heilige Schrift, geen welsprekende woorden. Heel de heilige Schrift behoort gelezen te worden in de geest waarin zij geschreven is" (De navolging van Christus, pag.14).

Geestvervoering
Niet elke geestvervoering is het bewijs dat de Heilige Geest aanwezig is. In 1 Samuël 10 raakte Saul in geestvervoering door “de Geest des Heren.” Maar in 1 Koningen 18:29 lezen we dat Baälpriesters “in geestvervoering" raakten. Deze geestvervoering kwam niet van de Geest van God!
In de Bijbel lezen we veel over wonderen maar niet elk "wonder" kwam en komt van de levende God.
Wonderen
In de Bijbel lezen we veel over wonderen maar niet elk "wonder" kwam en komt van de levende God. In Exodus 7:10 lezen we, dat de staf door een wonderteken van God in een slang veranderde. Maar de Egyptische geleerden en tovenaars deden door hun toverkunsten hetzelfde. Deze tovenarij kwam niet van God, omdat Hij dit verboden heeft (Deuteronomium 18:10, 11). Om te laten zien dat Gods macht groter is dan tovenarij, at de staf van Aäron de andere slangen op. Niet elk "wonder" van de Levende God komt. Ik schrijf het woord: "wonder" tussen aanhalingstekens, omdat tovenarij op een wonder van God kan lijken maar het niet is. Echte wonderen komen van de Levende God, in de Naam van Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest.

Waarzeggerij
Profetie, profetieën en profeteren zijn niet hetzelfde als waarzeggerij. De levende God veroordeelt waarzeggerij (Deuteronomium 1:10B). In Handelingen 10 lezen we dat een vrouw Paulus en anderen achterna liep en luidkeels riep: “Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God; zij verkondigen u de weg tot redding.” Dit deed zij meerdere dagen. Zij sprak de waarheid maar niet vanuit de Heilige Geest geopenbaard maar vanuit een verkeerde geest. In de Naam van Jezus ontving deze vrouw bevrijding van een waarzeggende geest.

Aangegrepen
Als iemand aangegrepen/aangeraakt is door een geest, dan is het belangrijk om te weten door welke geest. In 1 Samuël 10:6 en 10 lezen we dat Saul aangegrepen werd door de Geest van God. Maar een mens kan ook aangegrepen worden door een geest die niet van de Here God is. De Bijbel zegt in 1 Samuël 18:10A: "De volgende dag maakte een boze demon zich van Saul meester in zijn huis, en hij raakte buiten zichzelf." Omdat koning Saul het Woord van de levende God had verworpen, ging de Geest van God bij hem weg en werd hij regelmatig aangegrepen door een boze geest.
Iemand die iets zegt of doet vanuit een waanbeeld of hallucinatie, zegt of doet dat niet vanuit de Heilige Geest.
Waanbeelden en hallucinaties
Wat ook niet het werk van de Heilige Geest is, is als mensen iets zeggen of doen vanuit waanbeelden en hallucinaties. De psychiater J.S. Reedijk schreef hierover in het boek Psychiatrie: "Alle mensen die aan extreme psychische belasting zijn blootgesteld, kunnen op een goed moment last krijgen van gewaarwordingen, beelden of geluiden, die alleen door henzelf worden beleefd... Hallucinaties zijn dus gewaarwordingen die op kunnen treden bij mensen die onder grote emotionele druk staan" (Psychiatrie, Pagina 58, 59, uitgave: De Tijdstroom, 1992, ISBN: 90-5189-141-5). Zo zijn er mensen die last hebben van waanbeleven (uit eigen conclusies wordt een waan opgebouwd. Waanbeleven kan uitmonden in grootheidswaan), gevoelhallucinaties (bijvoorbeeld voelen dat er iets in het lichaam beweegt, dat er niet is), gehoorhallucinaties (iemand hoort bijvoorbeeld één of meerdere stemmen die er in het echt niet zijn), en gezichtshallucinaties (het zien van dingen die anderen niet zien). De oorzaak van een hallucinatie kan ook medicatie zijn: "U ziet, voelt of hoort dingen die er niet zijn (hallucinaties)."

En er zijn ook mensen die in een accute psychose hallucineren. "Een psychose is een toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Hij ziet of hoort soms dingen die er niet zijn (hallucinaties) en is overtuigd van bepaalde ideeën die niet kloppen (wanen)."
Iemand die iets zegt of doet vanuit een waanbeeld of hallucinatie, zegt of doet dat niet vanuit de Heilige Geest.

Zomaar wat zeggen
Er zijn ook mensen die zomaar wat zeggen. Een voorbeeld lezen we in Kolossenzen 2:18 en 19A: "Ze zijn overdreven nederig en proberen van alles in de geestelijke wereld te zien… Maar laat je niets wijsmaken! Want die mensen hebben gewoon een heleboel verbeelding en zijn trots. Maar ze zijn helemaal niet gehoorzaam aan het Hoofd: Jezus." Het gaat hier om dwaalleraren die beweren dat engelen bemiddelen tussen de Here God en de mensen, terwijl Jezus Christus de Weg naar God (Johannes 14:6) is en de Middelaar (1 Timotheüs 2:5).

Maar zo zijn er ook mensen die doen alsof Gods Geest hun iets ingegeven heeft om door te geven aan anderen (Zie als voorbeeld: Jeremia 14:14). En net als wat er staat geschreven in Kolossenzen hoofdstuk 2, laten ze aan anderen een overdreven nederigheid zien. Deze mensen "proberen van alles in de geestelijke wereld te zien" en doen misschien ook alsof zij iets of alles gezien hebben in de geestelijke wereld maar het is niet waar. Hun woorden zijn niet geïnspireerd door de Heilige Geest. In Kolossenzen 2 klinkt het advies: "Maar laat je niets wijsmaken!"

De waarheid
Om te herkennen wat wel en niet van Gods Geest is, is het belangrijk om Gods Woord, de Waarheid (Psalm 119:160/ Johannes 17:17) te kennen (zie: Hosea 4:6). Daarnaast leert de Bijbel ons hoe belangrijk het is om een geestelijke christen te zijn. The Blessing Bijbel zegt in 1 Korintiërs 2: “Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, heeft geen oog voor wat de Geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is. Met de geestelijke mens is het anders. Die kan alles doorzien, maar kan zelf op zijn beurt niet door de natuurlijke mensen doorzien worden." En om geesten te kunnen onderscheiden is de gave van "onderscheiding van geesten" (1 Korintiërs 12:10) nodig. Herken wat wel en niet van de Heilige Geest is om jezelf en de kerk te beschermen met de geestelijke wapenrusting (Efeziërs 6).

Sieberen Voordewind is in het dagelijks leven actief als evangelist.

CVANDAAG.NL 20-03-2024